Speed car program partner

Dołącz do największej sieci stacji kontroli pojazdów w Polsce

Gotowe stacje kontroli pojazdów na sprzedaż na terenie całej Polski

Najlepsze
lokalizacje
Inwestycje
„pod klucz”
Wieloletnie
umowy najmu
Koszt inwestycji
do 1 mln zł netto

Gwarancja zwrotu
inwestycji

Gwarancja odkupienia stacji

Kim jesteśmy?

Speed Car działa od 2000 roku, zakres działalności prowadzenie ogólnopolskiej sieci stacji kontroli pojazdów. Sieć partnerska Speed Car to 47 stacji kontroli pojazdów z których 19 jest własnych i 28 w systemie partnerskim/franczyzowym. Od początku działalności sieć Speed Car Partner wykonała już ponad milion przeglądów rejestracyjnych pojazdów. Na warunkach partnerskich Speed Car współpracuje z ponad 200 stacjami kontroli pojazdów na terenie całej Polski w projekcie Speed Car Flota. Siedziba firmy mieści się w Świdniku k/Lublina.

Nowa jakość w funkcjonowaniu SKP Speed Car Partner

Speed Car Partner – standaryzacja funkcjonowania SKP

standaryzacja oznaczeń – ujednolicenie elementów wizualizacyjnych
wykorzystanie oznaczeń firmowych SPEED CAR
standaryzacja procedur dla stacji
jakości obsługi Podręcznik Operacyjny
standaryzacja organizacji pracy SKP
zbiór procedur i standardów pracy
inwestycje pod klucz , koszt inwestycji od 600 tys. do 1,2 mln PLN netto

Speed Car Partner – wsparcie franczyzobiorcy

Usługi wstępne

szkolenia
pomoc przy „obrendowaniu” obiektów
pomoc przy zamówieniu i instalacji wyposażenia
pomoc przy wyborze i zamówienie materiałów reklamowych i upominków
pomoc przy konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach pakietu e-speed
pomoc przy rekrutacji pracowników

pomoc w organizacji kampanii promocyjnej w związku z otwarciem punktu franczyzowego

Usługi bieżące

gwarantowane

wizyty i doradztwo
szkolenia wstępne pracowników
opracowani planów marketingowych
wspólne programy zakupowe
kampanie marketingowe o PR całej sieci
wdrożenie i doskonalenie wspólnych procedur w zakresie kompleksowej obsługi klienta
wymiana doświadczeń
wydawanie gazetki korporacyjnej
wspólna witryna internetowa
programy lojalnoścowe

dostęp do bazy danych klientów floty

Usługi wsparcia

odpłatne

oznakowanie i wystrój SKP wg standardów SCP
zakup ubrań dla pracowników SKP
organizacja i prowadzenie reklamy lokalnej
artykuły promocyjno-reklamowe
doradztwo i usługi w zakresie zarządzania i rachunkowości
doradztwo prawne w sprawach funkcjonowania SKP
szkolenia specjalistyczne

inne, wg potrzeby Franczyzobiorcy

Prawne aspekty i możliwości współpracy

Możliwości współpracy

partner posiadający funkcjonującą stację kontroli pojazdów może skorzystać z wypracowanego przez Speed Car modelu prowadzenia biznesu
partner posiadający lokalizację lub lokal możliwy do adaptacji spełniającej wymogi dla stacji kontroli pojazdów, może skorzystać z wypracowanego przez Speed Car modelu prowadzenia biznesu
doradztwa przy pracach budowlano-adaptacyjnych oraz doborze wyposażenia diagnostycznego

partner gotowy prowadzić stację kontroli pojazdów w lokalizacjach oferowanych i przygotowanych przez Speed Car, na zasadach wykupu lub dzierżawy stacji

Prawne aspekty współpracy

umowy partnerskie na okres minimum 5 lat
dla stacji kontroli pojazdów w lokalizacjach oferowanych i przygotowanych przez Speed Car
wieloletnie umowy najmu
gwarancja zwrotu inwestycji w okresie 3,5 roku

gwarancja odkupienia stacji w przypadku nie uzyskania zwrotu z inwestycji w okresie 3,5 roku

Koszty uczestnictwa w projekcie

opłaty licencyjne (bieżące opłaty franczyzowe) – 1 tys. – 3 tys. zł netto miesięcznie

plan startowy – oznaczenie obiektów – ok. 10 tys. zł netto (jednorazowo)

plan marketingowy – minimum – 10 tys. zł rocznie
gwarantowana wyłączność terytorialna

dla stacji kontroli pojazdów w lokalizacjach oferowanych i przygotowanych przez Speed Car:

lokalizacje o gwarantowanym potencjale biznesowym

inwestycje „pod klucz” – koszt inwestycji od 600 tys. do 1,2 mln zł netto

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy i przystąpieniem do sieci franczyzowej Speed Car Partner prosimy o kontakt na adres: m.skwarzynski@speedcar.pl

Sprawdź

Program flota

Sprawdź

Program flota dla SKP

Zobacz

Inwestycje

dołącz do nas

Praca / Kariera

Partner biznesowy

Współpraca

Dołącz do sieci Speed Car

Klient indywidualny

Tanie

Ubezpieczenia OC

Przeglądy

U nas nie musisz się umawiać

Klimatyzacja

Ozonowanie pojazdu

Diagnostyka

Auto lekarz przy zakupie

bezpieczeństwo

Wymień starą gaśnicę na nową

Benefity

Programy lojalnościowe