cennik badania technicznego

Ceny przeglądów okresowych reguluje ustawa, nie znajdziesz więc tanich lub drogich przeglądów. Znajdź stację kontroli pojazdów, której możesz zaufać.

Cennik
Stacji Kontroli Pojazdów

Zastanawiasz się, ile kosztuje przegląd samochodu lub motocykla? Chcesz wiedzieć, ile zapłacisz za badanie okresowe? W tabeli poniżej znajdziesz odpowiedź. Jeśli masz wątpliwości, zawsze możesz napisać do nas. Chętnie pomożemy w znalezieniu ceny przeglądu, która dotyczy Twojego pojazdu.

Cennik podzielony jest na kategorie

Okresowe
badanie techniczne

Ponowne sprawdzenie

mechanizmów i zespołów w samochodzie, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych

Pierwsze badanie techniczne

pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą

Dodatkowe badanie techniczne

pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych

dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli.

Okresowe badanie techniczne

motocykl, ciągnik rolniczy 62 zł
samochód osobowy oraz
autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1)
98 zł
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy
powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
153 zł
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy
powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy
176 zł
autobus
przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą
199 zł
przyczepa ciężarowa rolnicza
do 1,5 t d.m.c.
40 zł
przyczepa ciężarowa rolnicza
powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.
50 zł
przyczepa ciężarowa rolnicza
powyżej 6 t d.m.c.
70 zł
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna
do 3,5 t d.m.c.
78 zł
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna
powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
163 zł
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna
powyżej 16 t d.m.c.
177 zł
pojazd przystosowany do zasilania gazem
(za badanie specjalistyczne)
63 zł
tramwaj
wagon silnikowy
330 zł
tramwaj
wagon przegubowy
395 zł
tramwaj
wagon doczepny czynny
250 zł
tramwaj
wagon doczepny bierny
110 zł
trolejbus
badania elektryczne2)
115 zł
motorower
50 zł
pojazd wolnobieżny
wchodzący w skład kolejki turystycznej
62 zł

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w samochodzie, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych

skuteczności i równomierności działania hamulców 50 zł
skuteczności działania hamulców tramwaju 120 zł
skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50 zł
ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14 zł
połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20 zł
toksyczności spalin 14 zł
poziomu hałasu 20 zł
geometrii kół jednej osi 36 zł
działania amortyzatorów jednej osi 14 zł
wszystkich innych usterek łącznie 20 zł

Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych)

motocykl, ciągnik rolniczy 63 zł
samochód osobowy oraz
autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1)
99 zł
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy
powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
232 zł
samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy
powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy
297 zł
autobus
przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą
327 zł
przyczepa ciężarowa rolnicza
do 1,5 t d.m.c.
92 zł
przyczepa ciężarowa rolnicza
powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.
134 zł
przyczepa ciężarowa rolnicza
powyżej 6 t d.m.c.
165 zł
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna
do 3,5 t d.m.c.
170 zł
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna
powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
269 zł
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna
powyżej 16 t d.m.c.
297 zł

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

określone usterki techniczne, warunki techniczne
(osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)
20 zł
po wypadku, kolizji drogowej
(za badanie specjalistyczne)
94 zł
dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51 zł

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) 20 zł
po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 zł

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa
(za warunki dodatkowe)
42 zł
który ma być używany jako uprzywilejowany
(za warunki dodatkowe)
50 zł
który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych
(za badanie specjalistyczne)
85 zł
autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h
(za badanie specjalistyczne)
126 zł
do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego
(za warunki dodatkowe)
48 zł
w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82 zł
o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym 50 zł
– skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60 zł
– skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94 zł
w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94 zł
pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym 50 zł
dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120 zł
o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(za każde stanowisko kierującego)
50 zł

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35 zł
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) 21 zł
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) 48 zł
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) 41 zł
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) 41 zł
wykonanie numeru nadwozia 49 zł
wykonanie numeru silnika 49 zł
sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82 zł
pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5) 255 zł
1. W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.

2. Pozostałe badania jak dla autobusu.

3. W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.

4. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

5. Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga!

Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Partner biznesowy

Współpraca

Dołącz do sieci Speed Car

Klient indywidualny

Tanie

Ubezpieczenia OC

Przeglądy

U nas nie musisz się umawiać

Klimatyzacja

Ozonowanie pojazdu

Diagnostyka

Auto lekarz przy zakupie

bezpieczeństwo

Wymień starą gaśnicę na nową

Benefity

Programy lojalnościowe